Cargando…
queseras trabajando

Enpresaren datuak jakinaraz dakizkioke egoitza elektronikoaren bidez Gizarte Segurantzari

2023/06/02ko UAGAINFOn jakinarazi bezala, pertsona juridikoek (sozietate zibilak, kooperatibak, sozietate mugatuak, etab.) beren datuak jakinarazi behar dizkiote Gizarte Segurantzari 2023/10/31 baino lehen. AGA/UAGAn ari gara lan hori egiten dagoeneko, SARE sistemaren bidez baimena dugun pertsona juridikoentzat, beharrezko dokumentazioa jaso badugu (eskriturak, karguak, etab.). Baimenik ez dugun gainerako enpresei dagokienez, egoitza elektronikoan egin dezakete datuen jakinarazpena […]

CALCULADORA

2023ko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) salbuespena nekazari eta abeltzainentzat

Nekazaritza Ministerioak Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) 2023ko kuoten salbuespena arautzen duen ebazpena argitaratu du. Ebazpen hori nekazaritza- edo abeltzaintza-ustiategien titularren jabetzakoak diren ondasun higiezinen alde ematen da, baldin eta Ukrainako gerra-gatazkaren eta lehortearen ondorioz  lehen sektorearen baldintzak larriagotu egin direla frogatzen bada. Onuradun izan daitezkeenek beren toki-erakundeen edo udalen bidez eskatu beharko dute salbuespena, […]

Ureztatzaileen Erkidegoak elkartu egin dira beren Uraren Kanonaren aurrean defendatzeko

Arabako Ureztatzaileen Erkidegoak elkarte batean batu dira berriki, beren interesak elkarrekin defendatzeko asmoz. Abokatu-bulego baten eskuetan jarri dira eta Uraren Kanonaren aplikazioa juridikoki aztertzen ari dira. 2022an kontsumitutako uraren likidazio posibleei begira, eta kontutan hartuta uztailetik aurrera Ureztatzaileen Elkarteetara irits daitezkeen eskakizunak, bakoitzari honako izapide hauek egitea gomendatzen zaio: Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari Nekazaritzako […]

cajas de leche

Aldundia 2022ko BEZa itzultzen hasi da, produktu jakin batzuei aplikatutako %0ak eragindako likidezia faltari aurre egiteko

Foru Ogasunak aste honetan jakinarazi dio UAGAri 2022ko BEZaren lote bat itzuli diela 250 zergaduni baino gehiagori, ia 2,5 milioi euroko zenbatekoan. Itzulketa hori -ohiko datak baino lehenago- UAGAk egindako eskaeraren ondorio da, ustiategi batzuen likideziarik eza dela eta, saltzeko BEZik ez dutelako jasanarazten, inflazioa murrizten saiatzeko elikagai batzuetan zerga hori kendu egin zelako. Jakinarazi […]

Nahitaezkoa da zure datuak Gizarte Segurantzan eguneratzea

Aurten indarrean sartu den autonomoen kotizazio-sistema berriarekin, garrantzitsua da gogoraraztea Gizarte Segurantzaren sisteman datuak eguneratzea nahitaezkoa dela. Nekazari eta abeltzain autonomo guztiek beren aholkularitzarekin berrikusi behar dituzte aldaketa hauek. Nekazari eta abeltzain askok beren errenta-aitorpenak egin dituztela aprobetxatuz, berriz ere gogorarazten dugu AGA edo UAGA baimenduta duzuen afiliatuen kasuan bulegotik ahalik eta azkarren pasatzea, honako […]

cosechadora de cereal

UAGAk nekazaritzako neurri handiko ibilgailu berezien errepideko zirkulazioaren baldintzei buruzko informazioa eman d

Nekazaritzako ibilgailu bereziek eta masa eta neurri handiko ibilgailu-taldeek, hala nola uzta biltzeko makinek, zirkulazio-baimen arrunta luzatzeko zirkulazio-baimen osagarria (ZBO) behar dute. Baimenak modu elektronikoan nahiz aurrez aurre (pertsona fisikoak) izapidetu daitezke Zuzenean zerbitzuko bulegoetan (Ramiro de Maeztu 10, Vitoria-Gasteiz. Telefonoa: 945 018 000). Esteka honetan baimen berezien lorpenari eta berritzeari buruzko informazioa kontsulta dezakezu, […]

Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziaren itzulketa izapidetu dezakezu jada UAGAn

Datorren astean hasiko gara UAGAn nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietarako Hidrokarburoen gaineko Zerga Berezia itzultzeko eskaerak izapidetzen. Zerga hori 2022ko nekazaritzako gasolioaren kontsumoen arabera egiten da. Gainera, aurten Aldundiak elkarrekin izapidetuko du Gobernuak 2023an jarduera profesionaletarako luzatu zuen litroko 20 zentimoko laguntza. Eskaera egiteko datak honako hauek dira: UAGAren VITORIA-GASTEIZko bulegoan epea zabalik dago uztailaren 21era […]

fincas agrícolas

UAGAk atzera eskuratzeko eskubidearen baldintzen berri ematen dizu 

Gure lurraldean nekazaritza-finkak etengabe salerosten direnez, UAGAk egokitzat jotzen du atzera eskuratzeko eskubidea azaltzea. Bai lursailen mugakideen jabeek, bai ustiategi errentariek ere, lursailak lehentasunez eskuratzeko eskubidea dute. Eskubide honi atzera eskuratzeko eskubidea deitzen zaio. Definizio juridikoaren arabera, legezko atzera-eskuratzea subrogatzeko eskubidea da, kontratuan ezarritako baldintza berberekin. Hau da, salmenta jabetza-erregistroan formalizatu eta erregistratu ondoren lursaila […]

Logo de UAGA

Diputación agilizará la devolución del IVA de 2022 para hacer frente a la falta de liquidez por la eliminación de este impuesto a productos básicos

UAGA ha mantenido esta semana una reunión con la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo de Zuazo, para trasladarle la preocupación del sector ante la situación provocada por la eliminación del IVA de algunos alimentos básicos, como la leche, el queso, los cereales, patatas, etc. Como ya informamos anteriormente, esta medida que tomó el Gobierno estatal […]

opciones de financiación

El Gobierno central acuerda una rebaja en el IRPF de 2022, a la que podrán acogerse las explotaciones de Treviño

El Gobierno estatal ha publicado una Orden por la que se reducen los Índices de Rendimiento Neto aplicables en 2022 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos. Esta modificación en el Impuesto de la Renta afecta a las explotaciones agrarias […]

Recordamos aspectos importantes del nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos

En relación con la entrada en vigor este año 2023 del nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, conviene recordar los siguientes ASPECTOS IMPORTANTES derivados del mismo: 1º Tanto las personas jurídicas (sociedades civiles, cooperativas, sociedades limitadas, etcétera), como cada persona física, deben contar con un medio de identificación electrónica (Certificado Digital de IZENPE […]

Hasta el 11 de mayo, ayudas para explotaciones de titularidad compartida

El Ministerio de Agricultura ha publicado la convocatoria de ayudas para las explotaciones de Titularidad Compartida. Su objetivo es contribuir al pago de parte de las cuotas de la Seguridad Social de estas explotaciones. Podrán ser beneficiarias las explotaciones que estén de alta en el Registro de explotaciones de titularidad compartida. La cuantía máxima anual […]

Cambios en la cotización de autónomos en la Seguridad Social: es necesario contar con un certificado digital personal

El nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos que entró en vigor en enero de este año conlleva cambios importantes en esta materia, por lo que es muy aconsejable que todos los agricultores y ganaderos autónomos revisen con su asesoría los cambios. Además, es fundamental que las personas que aun no dispongan de […]

Se publican los resultados de la Red Contable Agraria Nacional 2021

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado los resultados provisionales de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) de 2021. La RECAN es una encuesta que se realiza anualmente a nivel estatal sobre una muestra de 9.200 explotaciones agrarias para poder realizar el diagnóstico de la agricultura estatal dentro de la PAC 2023-2027. […]

10 de marzo, jornada sobre el nuevo sistema de cotización para autónomos en Agurain

AENKOMER (asociación de  Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava, junto con Lautada Bizirik-acicsa (asociación de Comercio y Hostelería de la Llanada Alavesa) han organizado una jornada informativa sobre el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social para trabajadores por cuenta propia. La jornada se realizará el próximo 10 de marzo a las 14:30 […]